null
15. apr 2019 Mental Helse Nittedal

Nytt styre i Mental Helse Nittedal 2019-2021

På årsmøtet i Mental Helse Nittedal den 27. februar 2019 ble det valgt nytt styre. Det nye styret vil jobbe med synliggjøring av lokallaget, arrangement og kursing av medlemmer, samarbeid med kommunen og frivillige organisasjoner, samt bidra til større åpenhet og mindre stigmatisering rundt psykisk helse.

Det nye styret består av:

  • Kjell Kjepperud – leder
  • Espen Gundersen – nestleder
  • Brith Blaasaas – kasserer
  • Camilla Flesland – styremedlem
  • Helèn Sandbye – styremedlem
  • Marit Molstad – 1. vara
  • Rita Kielland – 2. vara
  • Asgeir Innerdal – 3. vara

Flere saker fra Mental Helse Nittedal