null
30. apr 2019 Mental Helse Nittedal

Mental Helse Nittedal inviterer til temakveld - Ut av ensomheten

Mental Helse Nittedal inviterer til temakveld sammen med Biskop Atle Sommerfeldt for Borg Bispedømme.

Program

15.00
Velkommen v/ Kjell Kjepperud, Mental Helse og Signe Christensen, enhetsleder innen psykisk helse og rus i Nittedal kommune

15.10
Musikkinnslag ved Sollibandet

15.30
Kjell Asgeir Skartseterhagen, sokneprest i Nittedal

15.45
Pause og mat

16.15
Biskopen holder innlegg om ensomhet og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

16.45
Biskopen tar imot spørsmål og prater med fremmøtte.

17.30
Slutt

Påmelding innen 10. mai til:
Brith – brith333@outlook.com/47882036
Espen – espengunder@gmail.com/92827626

Velkommen!

Flere saker fra Mental Helse Nittedal