Ef2092d8 364d 41f2 a4fa 47fb65fcd720
22. jun 2019 Mental Helse Nittedal

Vi skaper tradisjoner

Denne uken arrangerte vi for første gang «Mentaliaden» – en to dagers friluftscamp ved vakre Råsjøen.

Målet med arrangementet er å tilrettelegge for møte mellom mennesker, sosialt fellesskap og ikke minst tilgjengeliggjøre friluftsliv for våre medlemmer.

Nærhet til naturen er en viktig kilde til gode opplevelser og veldig mange opplever at dette kan være til god hjelp hva gjelder den mentale helsen. Noen omtaler det som at naturopplevelser er en egen form for terapi.

Vi ønsker å takke alle som bidro til at vi kunne gjennomføre denne «piloten», både privat næringsliv, kommune, frivillige og ikke minst styret vårt. Vi er takknemlige for den velvilligheten vi opplever fra lokalmiljøet.

Det ble en flott tur, med gode samtaler, fisking og vi fikk også prøvd oss på å håndtere noen værmessige utfordringer.

Vi gjorde oss noen viktige erfaringer som vi tar med oss videre og vi tar sikte på en ny tur i 2020!

Flere saker fra Mental Helse Nittedal