Temakort 2020
26. sep 2020 Mental Helse Nittedal

«Verdensdagen-tradisjonen» i Nittedal

Markeringen av «Verdensdagen for psykisk helse» er blitt tradisjon i Flammen og Rotnes kirke. I år er markeringen på tirsdag 13. oktober. Det blir mye aktivitet.

I tillegg til de vanlige «Verdensdagen for psykisk helse-markeringene», blir det blant annet utstilling av geriljabroderier i biblioteket, flotte veteranbiler på kulturtorget, nystekte vafler i kirka og frisbeegolf i gressbakken.

Alle har behov for å bli sett.

Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Det å vise interesse for et annet menneske kan ha en positiv effekt på det mennesket.
De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet.
Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer: på jobben, i nabolaget, mellom venner og familie, og andre du møter i hverdagen.

Les mer om arrangementet her

Flere saker fra Mental Helse Nittedal