Årsmøte
14. jan 2021 Mental Helse Nittedal

Innkalling til årsmøte 2021 - 10 februar kl 17.00

Mental Helse Nittedal innkaller med dette til årsmøte for 2021.

Sted: Solli Aktivitetssenter, underetasjen
Tid: 17.00-20.00

17.00-17.30: Registrering
17.30-17.45: Kaffe/bevertning
17.45-20.00 Årsmøte

SAKSLISTE

1. Åpning/konstituering
2. Årsberetning
3. Revidert årsregnskap 2020
4. Innkommende saker
5. Handlingsplan 2021
6. Budsjett 2021
7. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 27.01.21.

Hjertelig velkommen!

Hilsen styret
Mental Helse Nittedal

NB! Vi tar forbehold om endringer som følge av situasjonen rundt Covid-19.

Flere saker fra Mental Helse Nittedal