7. feb 2021 Mental Helse Stjørdal

Valgkomiten innstiling 2021

Valgkomiten innstiling
Mental Helse Stjørdal 2021

Leder: Veronika Kjesbu Stoum – Velges for 2 år
Nest leder: May Britt Sørmo Ervik – Ikke på valg
Kasserer: Wenche Krog – Ikke på valg
Sekretær: Nils Skjelstad – Velges for 2 år
Styremedlem Linda Mari Hogstad – Ikke på valg
Styremedlem: Linda Tetlimo – Velges for 2 år

Vara: Vidar Brandslett – Velges for 1år
Vara 2: Sigrun Skauge – Velges for 1år

Delegater til Årsmøte Mental Helse Trøndelag
Delegat 1: Leder
Delegat 2: Nestleder

Vara 1:
Vara 2:

Forslag til Vara til Fylkesårsmøte velges blant oppmøtet

Valgkomite:
Leder: Trond-Ivar Andreassen – Velges for 1år
Medlem: Ove Kristian Furelid – Velges for 1år
Medlem:

Flere saker fra Mental Helse Stjørdal