Psx 20200116 085540 02
Helga Skåden og dagens leder, Anne Grete Mortensen
16. jan 2020 Mental Helse Oppland

40 år er gått siden Mental Helse Innlandet (tidligere Oppland) ble stiftet.

2020 er et jubileumsår i vårt fylke. Dette ønsker vi å markere.

Helga Skåden var vår aller første fylkesleder i Oppland. I 2018 ble hun tildelt æresmedlemskap som er Mentalt Helse høyeste hederspris.
Helga har gjort en unik innsats for organisasjonen. Hun har sittet i diverse verv igjennom årene, bla som sentralstyremedlem. Sistnevnte førte til store diskusjoner på 80-tallet, da hun var det første sentralstyremedlemmet som ikke hadde en historie med tvangsinnleggelser. Den gang var det nærmest et krav å ha opplevd det for å kunne ha et slikt verv.
Hun er i dag fortsatt aktiv i Mental Helse, og sitter nå i desisjonskomitén.
I 1984 ga hun ut boken “Snakk om det – nerver”. Hun var forut sin tid vedrørende åpenhet rundt psykisk helse. Noe hun også i en periode holdt foredrag om.
Boken er ennå til salgs, og er en bok jeg anbefaler å lese.

Litt historikk om Mental Helse

3. september 1978, under Øystein Vinje sin ledelse ble «Norsk Forening For Mental Helse» stiftet. Øistein Vinje ble foreningens første leder – 150 deltok.I 1981 ble det bevilget penger fra sosial- og helsedepartmentet. I 1983 kom Norsk Forening for Mental Helse på statsbudsjettet, og det ble avsatt midler til kampanjen «Snakk om det: Nerver».

Organisasjonen har bidratt til opprettelsen av flere landsdekkende lavterskeltilbud for mennesker som trenger støtte i hverdagen. Det mest kjente er Hjelpetelefonen, en døgnåpen telefontjeneste for de som ønsker noen å prate med. Som en videreføring av denne er nett-tjenesten sidetmedord.no, og vi har også Arbeidslivstelefonen.

Organisasjonen utgir bladet Sinn & Samfunn, og deler hvert år ut Åpenhetsprisen på Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober.

Det er med stor stolthet av vi i år feier 40 år, og mange flere år skal det bli.

Flere saker fra Mental Helse Oppland