Mia Andrea Trosterud Hellenæs, DNB avd. Gjøvik, Elin Anita Lund og Knut Godal, Mental Helse Gjøvik
20. mai 2021 Mental Helse Gjøvik

Raus gave fra DNB avd Gjøvik til Mental Helse Gjøvik

Dagen før Mental Helse Gjøvik sitt årsmøte, fikk leder Elin Anita Lund en overraskende og hyggelig telefon fra Mia Andrea Trosterud Hellenæs i DNB avd. Gjøvik.
Hun kunne fortelle at de ville gi vårt lokallag en gave på 15.000 kroner.

Trosterud Hellenæs fortalte at de hadde hatt et prosjekt gående i seks uker i vinter, der de ansatte i DNB avd. Gjøvik hadde satt seg ambisiøse mål om god rådgiving og salg.
Basert på hva hvert team klarte å oppnå, sparte de opp en premiepott som de skulle gi til en selvvalgt organisasjon. De ansatte syntes det var motiverende å jobbe for å nå målene de hadde satt seg, fordi det også kom frivilligheten til gode.
Teamet til Mia Andrea Trosterud Hellenæs valgte å gi sin oppsparte premiepott til Mental Helse Gjøvik, noe vi setter veldig stor pris på!
På grunn av div Corona relaterte hendelser, ble den offisielle overrekkelsen av den rause donasjonen mulig først nå.
Trosterud kom på vårt styremøte 12.mai for å overlevere sjekken.
Vi satt sammen en liten time før styremøtet og hadde en god samtale om psykisk helse. Om hvordan ta vare på seg selv, forskjellen mellom å slite litt av og til, som er helt normalt og å slite så mye at man trenger å søke hjelp. Vi snakket også om hvor viktig det er å kunne prate om mental helse på jobben, skaffe seg litt kunnskap og å støtte hverandre i livets opp og nedturer. Vår mentale helse rommer også gode følelser og det er viktig at vi minner oss selv på at vår mentale helse også trenger å bli tatt på alvor, noe flere har oppdaget i dette annerledes året. Vi har alle en fysisk og psykisk helse. Det å ha en psykisk helse betyr ikke at du er syk, det betyr at du lever, men som den fysiske helsa må den tas vare på og styrkes. Av og til trenger man også hjelp og støtte, og da kan et lokallag i Mental Helse være et godt alternativ i tillegg til profesjonell hjelp.
Styret har lenge snakket om å ha et arrangement med bl.a. foredrag med et aktuelt tema som skal være åpent for alle. Når Norge åpner opp igjen og vi igjen kan møtes uten restriksjoner, forhåpentligvis til høsten, blir det en realitet. I tillegg har også medlemsaktiviteter vært redusert på grunn av pandemien og vi vil ha fokus på å lage gode aktiviteter for medlemmene fremover. Vi ønsker både å få opp igjen deltagelsen fra nåværende medlemmer og å få nye medlemmer. Vi trenger flere medlemmer for å få større påvirkningskraft opp mot politikken og utarbeidelse av tilbud og behandling til mennesker som sliter med psykisk uhelse.
Tusen hjertelig takk for gaven!

Flere saker fra Mental Helse Gjøvik