Land
4. okt 2019 Mental Helse Land

Ny giv i Land

Styret hadde invitert fylkesleder Anne Grete Mortensen og organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen til samling for å diskutere framtiden til lokallaget. Lav respons fra medlemmene på invitasjoner gjør at laget må tenke nytt.

Etter at styresakene var gjennomført, boblet ideene på hva som skulle til for å jobbe med meningsfylte aktiviteter for medlemmene. Mental Helse Land er opptatt av å ha et godt samarbeid med kommunen(e) for å være med på å utvikle tjenester som brukerne ser seg nytte av og bruker.
Det ble diskutert turer, bålfest, temadager, idédugnader, golf- og bueskytingskurs, datakurs for nybegynnere og mange andre ting. Stemningen i møterommet løftet seg betydelig etterhvert som ideene kom fram, og planer for et åpent møte er godt i gang.

Videre ønsker en samarbeid med Etnedal kommune for å innlemme kommunen i lokallaget. Så følg med oss videre framover for mer informasjon.

Flere saker fra Mental Helse Land