4039 20200624152148062484
21. apr 2021 Mental Helse Oslo

En pustepause fra Korona

Korona-pandemien har endret livssituasjonen for mange. En del bydeler i Oslo er hardere rammet enn andre. Det gjelder ikke minst bydeler der mulighetsrommet for å bryte monotonien som følger rammevilkårene for pandemien er relativt begrenset på grunn av stort smittetrykk.

Grorud har vært en bydel der mange har nytt godt av kommunale tilbud til ferie, både sommer og høst. 2020 har vært en utfordring ettersom erfaringene fra stengte skoler og begrenset bevegelsesrom allerede har medført sterkt press på helsetjenestene i bydelen.

Mental Helse Oslo har i samarbeid med Dam-stiftelsen etablert prosjektet «En pustepause fra korona». Prosjektet ble etablert etter en henvendelse fra Uteseksjonen i Grorud bydel om vi kunne gjøre noe for å avhjelpe en utfordrende situasjon for mange av bydelens ungdommer.

Målet med «En pustepause fra korona» er todelt: Vi ønsker å tilby aktiviteter som bringer de unge ut av den daglige rutinen og etablere dialog med de unge på deres egne premisser.

Vi har i 2020 gjennomført en rekke utflukter, blant annet til Østfoldbadet i Askim, Tusenfryd, Fangene på fortet, fisketur til Vesletjern, mørketur med hodelykt, overnatting i telt på Fagerstrand og triksekonkurranse i fotball.
Vi har badet, grillet, laget julegrøt og klargjort til konsert på Fyrhuset. Vi har engasjert oss i Guttegruppa på Kalbakken Fritidsklubb. Vi har møtt de unge guttene i en rekke sammenhenger, også vært i dialog med foreldrene.

Etter hvert som kjennskapen til tiltaket har blitt større, har vi etablert dialog med nærmiljøskolekoordinatorer, rektorer, sosiallærere og rådgivere i bydelen.
Vi har satt av tid til unge med spesielle utfordringer og planlegger nå en utvidet mentorordning for en gruppe unge i nært samarbeid med fritidsklubb og skole.
Under hele året har vi drevet oppsøkende virksomhet i nærmiljøet på Grorud. Vi har jevnlig besøkt skoler, idrettsanlegg, bibliotek, kebabsjapper, bensinstasjoner og kjøpesentre. I det stille er vi i ferd med å etablere et lavterskeltilbud for de unge i bydelen, i nært samarbeid med bydelen og andre frivillige aktører.

Vedlagt ligger mer info om prosjektet: Prosjekt Xpol

Flere saker fra Mental Helse Oslo