620x349 stortingssalen
28. okt 2021 Mental Helse Oslo

HØRING OM UNGDOM OG PSYKISK HELSE, Stortinget 22.11 11-13:00

Regjeringen inviterer til
HØRING OM UNGDOM OG PSYKISK HELSE
STORTINGET 22. NOVEMBER 2021

11.00-13.00

SER VI KONTURENE AV ET
VELFUNGERENDE LAVTERSKELTILBUD?

Samtlige deltakere må være forhåndsregistrert. Det er et begrenset antall deltakere.
Påmelding sendes til oslo@mentalhelse.no
Oppmøte skjer senest 10.30 i Prinsens gate 26.
Legitimasjon må vises ved fremmøte.

Forebyggende lavterskeltilbud har blitt et sentralt element i arbeidet med unge og deres psykiske helse. Erfaringene, både nasjonalt og internasjonalt, underbygger at den fysiske samtalen ikke kan erstattes av andre løsninger med tilsvarende effekt. Under høringen møter vi aktører som viser vei, som ser at forebyggende tiltak er veien å gå både for den personen det gjelder spesielt og for samfunnet generelt. Dette gjelder både helseeffekten og samfunnsøkonomien.

Sjekk vedlagt fil for agenda og mer info

Flere saker fra Mental Helse Oslo