Strategi
7. mai 2022 Mental Helse Oslo

Medlemsmøte 19. mai: Ny Mental Helse-strategi 2023-2033

På medlemsmøtet 19. mai kl. 18 får vi en presentasjon av strategitutvalgets forslag til ny strategi, mulighet til å diskutere det og komme med innspill.

Vi møtes på kontoret på Arbeidersamfunnets plass 1 kl. 18-19.30. Tom Guldberg presenterer strategiutvalgets forslag til ny strategi for Mental Helse og åpner for diskusjon/innspill etterpå.

På landsmøtet i november 2020 ble det vedtatt at det i inneværende landsmøteperiode skal utarbeides en ny strategi for Mental Helse, blant annet på bakgrunn av endring i trender i frivilligheten. Landsmøtet gjorde følgende vedtak: På bakgrunn av trender i samfunnet når det gjelder deltagelse og aktivitet i organisasjonslivet, er det nødvendig å sette i gang en prosess for å lage en helt ny strategi for organisasjonen. Prosessen skal involvere alle ledd i organisasjonen, og munne ut i en ny strategi som vedtas på landsmøtet i 2022.

I 2023 blir Mental Helse 45 år. Vi står relativt sterkt i samfunnet idag. Undersøkelser viser at befolkningen generelt samt kommuner og videregående har høy kjennskap til oss, vi opplever stigende medlemstall og har mange sympatisører. Men samfunnet endrer seg, frivilligheten endrer seg, og vi som organisasjon må utvikle oss hvis vi vil utnytte det potensiale som ligger i frivilligheten og i vår sterke merkevare. Med målrettet innsats kan vi gi enda flere folk gode aktivitetstilbud lokalt og bidra til felleskap og samhold. Vi kan bli en enda mer tydelig stemme i samfunnsdebatten, og sørge for at flere mennesker får muligheten til å leve et selvstendig liv og oppleve egenverd og mestring.

Flere saker fra Mental Helse Oslo