Workshopsept
12. jul 2022 Mental Helse Oslo

Forespørsel: Workshop om inntektssikring

Bidra som ekspert med dine erfaringer knyttet til sosialhjelp/NAV-tjenester? MHO har fått forespørsel fra NAV Gamle Oslo om noen av våre medlemmer kan delta på workshop om inntektssikring 1-2 september. Les mer her.

Nav Gamle Oslo jobber for tiden med et prosjekt der de ser på langvarig inntektssikring for langtidsmottakere av sosialhjelp. I forbindelse med dette arbeidet skal de ha en workshop 1-2 september der de skal lage ulike konsepter for hvordan inntektssikring kan se ut i praksis. De ønsker å få inn eksperter til intervjuer under workshopen.

Ekspertene vil svare på spørsmål og fortelle om erfaringer med sosialhjelp/nav, behov knyttet til inntektssikring og Nav tjenester, utfordringene de opplever med sosialhjelp i dag, hvordan vedvarende fattigdom og forholdet til Nav påvirker mental helse, samt komme med tips og ideer til hvordan inntektssikring kan se ut.

Kanskje aktuelt for noen av våre medlemmer å delta på? Hvis det kan være aktuelt for deg å stille til intervju på denne workshopen: send oss en mail på oslo@mentalhelse.no så videreformidler vi kontaktinfo!

Flere saker fra Mental Helse Oslo