En gruppe mennesker sittende på gresset. Alle har ulik bakgrunn. Alle ler eller smiler.
31. jan 2020 Mental Helse Oslo

Minoritetsgruppen starter mat&helsekurs

Mental Helses minoritetsgruppe starter mat & helse kurs i Oslo. Kurset vil være den første tirsdagen hver måned, og vi håper mange melder seg på. Dette er den første store aktiviteten som iverksettes i Mental Helse Oslo mål om å ha større perspektiv på minoriteter.

Mental Helse Oslo er svært glade for å nå kunne annonsere faste kursdager for minoritetsgruppen. Det skal være samlinger den første tirsdagen i måneden i lokalene sentralt i Oslo. Der det kolliderer med en helligdag så flyttes datoen med en uke. For eksempel vil andre kursdag være midt i påsken og det flyttes da til tirsdagen før.

Kurs i mat og helse kommer til å ha fokus på felles matlaging med retter fra ulike land. Et fokus er helse gjennom sunne alternativer til maten, men det viktigste helseperspektivet er betydningen av å være sammen og å lære av hverandre. Maten lages i fellesskap. Det å være en minoritet kan ha sine utfordringer som påvirker den psykiske helsen. Det å le litt sammen er god medisin i hverdagen uavhengig av dagsform.

Mental Helse Oslo har valgt å kalle det minoritetsgruppe fordi man er velkommen enten man er førstegenerasjons innvandrer, flyktning, tredjegenerasjons innvandrer og mange andre versjoner. Du er velkommen om du ikke er en minoritet også, men innfallsvinkelen er minoritetshelse og minoritetsbakgrunn prioriteres hvis det er få plasser.

Hver kursdag har plass til ca. ti personer og du melder deg på for tre kursdager av gangen. Egenandelen er 100,- kroner som kan innbetales til Mental Helse Oslos konto når du har fått bekreftet plass.

Kursdagene nå er 3.mars, 31.mars og 5.mai. Påmeldingsfrist er 18.februar for de første tre dagene. Klokkeslettet for kurset er 13.00-16.00

Kontakt Aina Kaupang for mer informasjon. aina@mentalhelse.no eller tlf 40039492

Flere saker fra Mental Helse Oslo