En mann og en kvinne sitter i en sofa og ser på en ipad og en faktura. De smiler.
5. feb 2020 Mental Helse Oslo

Vil du bruke tallinteressen din i Oslo?

Det er årsmøtetider og da også valg. I den forbindelse ønsker Mental Helse Oslo å komme i kontakt med deg som har interesse for tall og regnskap. Vi er på jakt etter deg som kanskje kunne tenke deg å stille til kandidat som kasserer.

Det er årsmøtetid over hele landet. 22 april skjer det i Oslo. Vi er alltid på jakt etter mennesker interessert i frivillig arbeid. Nå spesielt som tillitsvalgt og kasserer i Oslo.

Du får regnskapsprogrammet Alphareg og opplæring. Øvrige oppgaver; registrere inn/utbetalinger av bank, betale regninger og utlegg andre har hatt, holde styret orientert om kostnadsbruk og bruke budsjettet som et verktøy. Arbeidet krever kanskje i snitt to timer pr. uke. Mindre i sesong med lav aktivitet og mer ved årsavslutning. Antall bilag pr. år ca 200-250.

Dette er ideelt for deg som tar utdanning/ har tatt kurs og som vil ha litt praksis på cv. Du må binde deg for et år av gangen april 2020 til april 2021. Alle våre tillitsvalgte er frivillige, men får noen kroner i møtehonorar for styremøtene. Tillitsvalgte må være medlemmer og således komme inn under; har eller har hatt psykiske utfordringer, er pårørende eller interessert i psykisk helse. Alle har en mental helse.

For mer informasjon ta kontakt med organisasjonsrådgiver Aina Kaupang aina@mentalhelse.no eller tlf 40039492. Det jobbes fortløpende med dette så ta kontakt allerede nå hvis dette frister å høre mer om. Det er i år sentralstyret i Mental Helse som innstiller kandidatene til årsmøtet 2020.

Flere saker fra Mental Helse Oslo