Jesperud aktivitetshus, det røde huset i skogen
Jesperud aktivitetshus, Fossumberget på Stovner
7. feb 2020 Mental Helse Oslo

Stovner inviterer til årsmøte

Mental Helse Stovner inviterer medlemmer til lokallagets årsmøte tirsdag 18.februar kl. 17.00. Møtet finner sted på Mental Helse Stovners treffsted Jesperud Aktivitetshus på Fossumberget. Også omtalt som det røde huset i skogen.

Det er ingen påmeldingsfrist når Stovner inviterer, det er bare å møte opp og det koster ingen ting:) Etter årsmøtet vil det være servering av kaffe/is og kjeks.
Sakslisten er:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av to protokollunderskrivere
5. Årsberetning
6.Regnskap 2019
7.Innkomne saker
8.Handlingsplan 2020
9. Budsjett 2020
10. Valg

Frist for innsending av saker er fredag 7.2
Har du spørsmål kontakt Steinar på tlf 480 38 098

Flere saker fra Mental Helse Oslo