Bilde av en gruppe mennesker sittende i kinooppsett foran et panel. Stort møte
Årets årsmøte er 22.april kl. 16.30 på Thon Hotel Conference i Universitetsgata 26
11. feb 2020 Mental Helse Oslo

Invitasjon og innkalling til årsmøte 2020 - UTSATT

ÅRSMØTET ER UTSATTUBESTEMT TID

Opprinnelig tekst: Mental Helse Oslo inviterer og innkaller alle medlemmer til Årsmøtet 2020. Arrangementet går av stabelen onsdag 22.april på Thon Hotel Conferance med oppstart kl. 16.30

På denne siden vil også sakspapirer legges ut. Vi har ikke anledning til å sende disse i posten.

Tid: 22.april kl. 16.30
Sted: Thon Hotel Conferanse, Universitetsgaten 26
Påmeldingsfrist: 27. mars til oslo@mentalhelse.no eller Aina tlf/sms til 40039492
Det blir servert enkel mat så oppgi gjerne det du ikke kan spise.

Du må gjerne sende inn en sak du mener årsmøtet skal diskutere. Fristen for dette er 25.mars.
Mer formell innkalling og saksliste blir lagt til o dette dokumentet etter hvert. Her vil også sakspapirene publiseres.

For å kunne delta på årsmøtet med stemmerett må du ha betalt medlemskontingenten for 2020.

1. Konstituering av årsmøte
-Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer
-Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
-Fastsettelse av forretningsorden
-Valg av to protokollunderskrivere
-Valg av tellekorps

2. Årsberetning for årsmøteperioden

3. Revidert regnskap for 2019

4. Fastsettelse av honorar/ godtgjørelse til styret for årsmøteperioden

5. Innsendte saker

6. Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte

7. Fastsettelse av budsjett 2020

8. Valg
- Styret med leder, nestleder, kasserer og minimum to styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velges en studieleder
- Valg av varamedlemmer i nummeret rekkefølge
- I tillegg stilles en styreplass for representant fra Mental Helse Ungdom med personlig vara, med tale- og forslagsrett
- Valg av to vararepresentanter, etter leder, til ledermøtet.
- Valg av tre representanter med vara i tillegg til leder, til landsmøtet
- Valg av valgkomite med leder, to medlemmer og varamedlemmer i rekkefølge

Flere saker fra Mental Helse Oslo