Bilde av en gruppe mennesker sittende i kinooppsett foran et panel. Stort møte
Mental Helse Oslos årsmøte er 3.september kl.17.00 på Thon Hotel Conference i Universitetsgata 26
11. feb 2020 Mental Helse Oslo

Sakspapirer til årsmøtet 3.september

Mental Helse Oslo avholder årsmøte 3.september. kl. 17. hos Thon Hotel Conference i Universitetsgaten 17.00 Etter årsmøtet er det sensommer fest!

På denne siden finner du sakspapirene til møtet, vi har ikke anledning til å sende dem i posten. Alle sakspapirer ligger ute på denne siden fra 20.august. Vi kan også sende på e-post til de påmeldte.

Tid: 3.september kl. 17.00
Sted: Thon Hotel Conference, Universitetsgata 26.

Endelig kan vi invitere medlemmer til årsmøte og sensommerfest! Velkommen.

Påmeldingsfrist er 3.august til oslo@mentalhelse.no
Egenandelen på 150,- må også være innbetalt denne dagen til kontonr. 7877 08 33549 Husk å merk med navnet ditt. Du må være registrert som betalende medlem i 2020 hos Mental Helse Oslo for å ha stemmerett.

Som medlem må du gjerne sende inn en sak du mener årsmøtet skal diskutere. Fristen for dette vil være 6.august til oslo@mentalhelse.no

1. Konstituering av årsmøte
-Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer
-Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
-Fastsettelse av forretningsorden
-Valg av to protokollunderskrivere
-Valg av tellekorps

2. Årsberetning for årsmøteperioden

3. Revidert regnskap for 2019

4. Fastsettelse av honorar/ godtgjørelse til styret for årsmøteperioden

5. Innsendte saker

6. Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte

7. Fastsettelse av budsjett 2020

8. Valg
- Styret med leder, nestleder, kasserer og minimum to styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velges en studieleder
- Valg av varamedlemmer i nummeret rekkefølge
- I tillegg stilles en styreplass for representant fra Mental Helse Ungdom med personlig vara, med tale- og forslagsrett
- Valg av to vararepresentanter, etter leder, til ledermøtet.
- Valg av tre representanter med vara i tillegg til leder, til landsmøtet
- Valg av valgkomite med leder, to medlemmer og varamedlemmer i rekkefølge

Sensommerfesten går av stabelen rett etter årsmøtet. Vi går samlet til en restaurant i nærheten og spiser middag. Ca. kl 20.30. Alle som melder seg på årsmøtet er invitert.

Flere saker fra Mental Helse Oslo