Jani kaasinen 7vgzv09ynva unsplash
7. jan 2021 Mental Helse Oslo

Spennende og gratis sjakkurs for medlemmer i Mental Helse

Sjakk & Samfunn og Mental Helse Norge arrangerer en gratis online kursrekke i sjakk for alle medlemmer i Mental Helse Oslo og Viken.

Kursrekken vil gå over fire kurskvelder fra slutten av januar til midten av februar.

Dette er en unik mulighet til å lære om sjakk på en morsom måte og til å bli kjent med andre gjennom sjakkspilling.

Det vil være mulig å stille spørsmål underveis, og vi vil strebe etter å skape en inkluderende og fin atmosfære der alle kan få komme med innspill underveis om man ønsker det. Du trenger ikke å ha spilt sjakk før for å være med på kurset 😊

Vi håper mange vil benytte seg av denne muligheten, og at dette kan være et positivt tiltak i en tid der vi i mindre grad har mulighet til å møtes som før.

Meld deg på kurset her:https://sjakkogsamfunn.no/pamelding-online-sjakkurs-oslo-og-viken/

Flere saker fra Mental Helse Oslo