Blyant ligger på en notisbok
Foto: Colourbox
15. feb 2019 Mental Helse Rogaland

Innkalling til årsmøte i Mental Helse Rogaland

Velkommen til årsmøte 6. og 7. april på Ryfylke Fjordhotell.

Innkalling til fylkesårsmøte i Mental Helse Rogaland
Lørdag 6 – 7 april 2019 på Ryfylke Fjordhotell.

Til lokallagene og medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag

Det innkalles til fylkesårsmøte i Mental Helse Rogaland søndag 7. april 2019 kl. 10.00
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret senest 10.mars. Registrering og utdeling av papirer fra kl. 09.30.

Innkalling og saksliste sendes pr.mail til leder i lokallagene og vi ber om at det blir gjort kjent for medlemmer. Årsmøtet blir også gjort kjent på fylkeslagets hjemmeside og facebook side.

Årsmøtehelgen starter opp med lunsj lørdag klokken 13.30 og avsluttes med lunsj søndag kl 13.00 på Ryfylke Fjordhotell, Sand.

Lørdagen vil vår organisasjonsrådgiver Hanne Karine Nordstedt lede oss igjennom ettermiddagen med informasjon om likepersonmidler og hjemmesider. Fint om dere kan ta med pc så dere kan legge ut på hjemmesiden deres. Det blir også informert om turen som er planlagt til høsten.

Vi avslutter lørdagen med en hyggelig middag og deretter litt underholdning.

Arrangement og opphold for delegatene blir i sin helhet dekket av fylkeslaget, men reiseutgifter dekkes av den enkelte eller lokallaget. Overnatting i enkeltrom. Husk at det på lokallagsårsmøtene skal velges to delegater og to vara til fylkesårsmøtet. Ved sykdom skal vara steppe inn. Hvert år opplever vi at noen påmeldte deltakere av ulike årsaker trekker seg i siste liten. Dette betaler vi for. Forfall skal snarest mulig meldes lokallagsleder som har ansvar for å få vara på plass. Ved manglende oppmøte må vi dessverre belaste lokallaget.

Eventuelle observatører er hjertelig velkommen og betaler full pris ved deltagelse på hele arrangementet. Årsmøtet uten måltider er selvsagt gratis og åpent for øvrige medlemmer. Ønskes kun lunsj etter årsmøtet, betaler en det selv.

Bindende påmelding, både når det gjelder delegater/vara, observatører hele arrangementet eller kun søndag, evt. lunsj søndag skal meldes innen 10.03.2018 til studieleder Beth Iren Risvold.

Mailadresse beth.iren.risvold@haugnett.no eller på tlf 46915688.

Gi tydelig beskjed ved påmelding om man evt. skulle ønske å dele rom med annen deltaker eller ikke ønsker overnatting. Gi også beskjed om evt. allergier, eller behov for tilrettelegging, så skal vi prøve å imøtekomme dette best mulig.

Husk at alle delegater og øvrige årsmøtedeltakere må ha betalt kontingent for 2019 for å kunne delta på fylkesårsmøtet.

Stavanger, 26 januar 2019
Styret.

Flere saker fra Mental Helse Rogaland