Tingey injury law firm venb0ddegze unsplash (1) (2)
2. mar 2021 Mental Helse Sogn og Fjordane

Årsmøte i Mental Helse Sogn og Fjordane 2021

Det blir årsmøte i fylkeslaget 25. april på Røde Kors-huset i Førde.

Det kalles inn til årsmøte i Mental Helse i Sogn og Fjordane 2021. Møtet avholdes 25. april klokka 13.00 på Røde Kors-huset i Førde (Langebruvegen 28). Vi håper å gjennomføre møtet fysisk, men vurderer å gjøre det digitalt dersom smittevernstiltakene endrer seg. Det vil i så fall annonseres i god tid.

Innkomne saker til årsmøtet må meldes til styret senest fire uker før årsmøtet, den 27. mars. Saker kan sendes til sognogfjordane@mentalhelse.no.

Flere saker fra Mental Helse Sogn og Fjordane