Bilde årsmøte
9. feb 2022 Mental Helse Bamble

Innkalling til årsmøte 2022 24.02.2022

ÅRSMØTE BLIRTELEMARKSVINGEN, Stokkevannveien 3, 3960 Stathelle
Vi flyttet stedet for å få mer plass. Hvis noen trenger skyss si fra!

Mental Helse Bamble innkaller herved til årsmøte 2022. Årsmøte er den 24.02.2022 kl.18.00
Medlemmer som vil ha årsmøtepapirene må henvende seg pr. E-post til bamble@mentalhelse.no

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022
MENTAL HELSE Bamble
Torsdag 24.02. 2022. Kl. 18:00. Sted:Telemarksvingen,Stokkevannveien 3, 3960 Stathelle
Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps
Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden 2021.
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår 2021.
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret 2022.
Sak 5: Innkommende saker.
Saker som skal behandles på årsmøte 2021 skal sendes til Bjarne Mostaul Skougaards gate 2.K 3970 Langesund innen 03.02. 2022 eller til bamble@mentalhelse.no
Sak 6: Handlingsplan for året 2022.Medlemmene kan komme med forslag til handlingsplanen til bamble@mentalhelse.no eller til styret innen 03.02. 2022.
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår 2022.
Sak 8: Valg av nytt styre 2022.
Påmelding innen 03.02.22. til Bjarne Mostaul mobil 92264686. Dette på grunn av servering og koronaen i Bamble: Epost mostaul@online.no
Årsmøtepapirer finner du her på hjemmesiden
Medlemmer som vil ha årsmøtepapirene må henvende seg pr. E-post til bamble@mentalhelse.no
Med vennlig hilsen styret.
v/ Bjarne Mostaul
Leder.

Flere saker fra Mental Helse Bamble