Årsmøte
2. feb 2021 Mental Helse Bamble

VIKTIG: Årsmøte 03.03.2021 MÅ UTSETTES TIL ETTER PÅSKE

På grunn av koronapandemi restriksjoner om å samle mer enn 10 personer til arrangement innendørs, besluttet styret den 17.02.2021 å utsette årsmøte til etter påske.
Alle skal ha beskjed om ny dato når den tiden kommer.
Takk for forståelsen!

ÅRSMØTE UTSATT TIL ETTER PÅSKE.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
MENTAL HELSE BAMBLE
Onsdag 03. mars 2021. LIF huset i Langesund kl. 18:00.
Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokoll underskrivere
• valg av tellekorps
Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
(Saken skal behandles av årsmøtet uavhengig av om styret skal ha honorar / godtgjørelse eller ikke)
Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller § 25.4
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg
Informasjon fra vedtekter:
• Valg av leder, kasserer og minimum ett styremedlem. Det er videre fritt opp til lokallagene å velge flere representanter til andre verv i lokallagsstyret.
• Styret velges normalt for 2 år, slik at omtrent halvparten av styret velges hvert år.
• Valg av delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til årsmøte i fylkeslaget dersom fylkeslaget har valgt å avvikle årsmøte ved bruk av delegater, jfr § 20.2.
• Valg av valgkomité på fortrinnsvis tre medlemmer.
• Valg av to revisorer for lokallag som ikke har skriftlig avtale med ekstern registrert eller statsautorisert revisor.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til Bjarne Mostaul epost: bamble@mentalhelse.no senest 15.02.2021.

Medlemmer som har e-post har fått innkallingen på e-post. De som ikke bruker e-post har fått et brev med vanlig post.

MVH, på vegne av styret i MHB
Bjarne Mostaul
Leder

Flere saker fra Mental Helse Bamble