1910 20190303230348437692
26. jan 2022 Mental Helse Skien

Årsmøte

Årsmøte blir avholdt på Lie Bydelshus lørdag 26. februar kl. 1400

Årsmøtet er høyeste myndighet i lokallaget. Det er ordinære årsmøtesaker som står på sakslista, men dersom du har saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet må de sendes styret innen 12 februar.

saksdokumenter vil bli lagt til her

Flere saker fra Mental Helse Skien