Plakat ferdig page 0001
19. okt 2022 Mental Helse Skien

Bli kjent med tilbudet innen psykisk helse

Velkommen til en kveld hvor det fortelles om alle tilbudene vi har fra psykisk helse og livsmestring i Skien kommune. Dette er et gratis arrangement med enkel mat servering i flotte Parkbiografen

I løpet av kvelden vil du høre mere om blant annet dette:

• Du kan ta direkte kontakt med rask psykisk helsehjelp uten henvisning • De har et aktivitetshus som heter Hermans hus hvor det er fokus på brukerstyrte aktiviteter og ved hjelp av brukerne kan det bli til enda flere • Har flere fysiske gruppeaktivitet som yoga, turer med mere • Individuell jobbstøtte(IPS fra NAV) er integrert med psykisk helse og livsmestring og er et flott samarbeid

Dette er og en kveld hvor du kan komme med innspill med hvordan det kan bli bedre, hva som mangler eller andre tanker du har om tilbudet i Skien.

Alle er hjertelig velkommen til Parkbiografen torsdag 3 november kl 18

Og husk å passe på din psykiske helse som du passer på din fysiske

Flere saker fra Mental Helse Skien