1910 20190303230348437692
27. jan 2023 Mental Helse Skien

Årsmøte

Årsmøte blir avholdt på Lie Bydelshus lørdag 25. februar kl. 1400

Årsmøtet er høyeste myndighet i lokallaget. Det er ordinære årsmøtesaker som står på sakslista, men dersom du har saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet må de sendes styret innen 8 februar.

saksdokumenter vil bli lagt til her

Flere saker fra Mental Helse Skien