Shame
27. aug 2019 Mental Helse Skien

Voldsutsatte menn

Torsdag 5. september 2019 kl 18 Lie Bydelshus

Steinar Kvam kommer og har et foredrag om dette tema. Han er en gestalterapeut. Foredragsholder har jobbet lenge med tema og har lang erfaring med lavtelskerarbeid rettet mot menn i krise. Han er også med i Reform som er et ressurssenter for menn og de har flere lavterskeltilbud.

Tabubelagt samfunnsproblem – menn som utsettes for vold fra kvinner. Det er også et stort problem at mange menn ikke oppsøker hjelp på krisesentrene. Enten fordi de ikke vet at tilbudet er til også for dem, eller fordi det tabuet det er å være mann som utsettes for vold fra en kvinnelig partner er for stort til å stå fram.

Mental Helse er opptatt av at inngrodde holdninger om maskulinitet og tabuet menn føler som voldsutsatt blir utfordret. Det bør være i alles interesse at dette får oppmerksomhet. Ikke minst gjelder det for krisesentrene. De som forvalter det offentliges midler til å oppfylle det lovpålagte kommunale tilbudet til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner uansett kjønn.

Mental Helse Skien ønsker alle hjertelig velkommen til dette foredraget.

Gratis inngang, åpen kafe og alle er velkommen

Flere saker fra Mental Helse Skien