Nytt styre i Mental Helse Lillesand.
Fra venstre : Janice Flaathe (vara), Ellinor Pihl (kasserer), Anne Augland (sekretær), Bente Dressen (styremedlem), Paul Ribe (vara) og Grethe Bygland (leder). Nyvalgte Styremedlem Trine H Bergstrøm og Else Marie Holm var ikke tilstede.
18. feb 2020 Mental Helse Lillesand

Nytt styre i Mental Helse Lillesand

Mental Helse Lillesand avholdt årsmøte 11. februar 2020.
Protokoll fra møtet kan lastes ned fra vedlegget.

Vi hadde besøk av en engasjert og flott leder fra Mental Helse Agder, Anne Marie Løland Jensen.

Det nyvalgte styret består av:
Grethe Bygland, leder
Ellinor Pihl, kasserer
Anne Augland, sekretær
Bente Dressen, styremedlem
Trine H Bergstrøm, styremedlem
Else Marie Holm, styremedlem
Janice Flaathe, vara
Paul Ribe, vara

Vi gleder oss til å gå veien sammen i 2020!

Flere saker fra Mental Helse Lillesand