null
2. apr 2019 Mental Helse Agder

Ett Agderlag er en realitet

På årsmøtet lørdag 30.mars 2019 ble det fattet vedtak om å slå sammen Mental Helse Aust- og Vest- Agder. Laget skal i fremtiden hete Mental Helse Agder.

Ny kontaktinfo:

Vi har hovedkontor i Jørgen Moes gate 1, 4616 Kristiansand.
Ny epost er: agder@mentalhelse.no (gamle eposter vil oversendes til den nye epostadressen)

Nytt styre:

Leder: Anne Marie Løland Jensen
Nestleder: Elisabeth Engenes Lauvrak
Kasserer: Tove Johnsen
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem Lene Narvesen
1.Vara Vesla Eftevaag
2.vara: Asbjørn Eftevaag

I vedleggene vil du finne årsmøteprotokoll, sammenslåingsavtale og handlingsplan for 2019.

Flere saker fra Mental Helse Agder