Bilde
3. nov 2022 Mental Helse Agder

Innspillsmøte til ny opptrappingsplan for psykisk helse

Mental Helse Agder deltok på Statsforvalterens innspillsmøte til ny opptrappingsplan for psykisk helse 22.9.22. Her deltok Stortingsrepresentant Kari Henriksen(A) og Kai Steffen Østensen, politisk rådgiver. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ledet konferansen.

Anne Marie Løland fikk som eneste representant for bruker-og pårørendeorganisasjoner anledning å fremme hva som må gripes fatt i. Hun tok opp momenter som Mental Helse sentralt har gitt innspill på, og som vi i vår region kan kjenne igjen:
• Tilbudet til personer med milde til moderate psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet er mangelfullt. Dette er en pasientgruppe som ofte får avslag på oppfølging av DPS, samtidig som det ikke finnes et godt tilbud til dem i kommunen.
• Helsetjenestene må få nok ressurser og kompetanse til å kunne utføre forebyggende og nødvendig helsehjelp for personer i selvmordsfare.
• Bruker- og pårørendeorganisasjoner medvirkningsmulighet må styrkes

Hun oppfordret til å møte dette med følgende tiltak:

• Styrk frivillige organisasjoners mulighet til å drive seriøst, forutsigbart og tilgjengelig
• Inngå avtaler med frivillige organisasjoner om samskaping
• Bruk YAM – selvmordsforebyggende tiltak som obligatorisk undervisning for videregående skole
• Bruk likepersoner gjennom frivillige organisasjonene til lavterskeltjenester
• Lavterskel samtale – eks Lillesand Ressurssenter
• Bruk likepersoner til Følgetjenester
• Ansett erfaringskonsulenter og utrust dem til oppgaven (skolering/nettverk)

Flere saker fra Mental Helse Agder