Fredrik
5. des 2022 Mental Helse Agder

Julesamling

Spennende og lærerik samling i Mental Helse Agder.

2.-3.desember arrangerte Mental Helse Agder julesamling for lokallagene i fylket. Programmet var innholdsrikt og variert og her følger en liten oppsummering.

Førstehjelp
Karianne Klungland var leid inn fra firmaet Medic Sør AS til å undervise om førstehjelp. Til daglig jobber hun som ambulansesjåfør og utdanner seg innen paramedisin.(prehospital tjenester)
Hun startet med å spørre de ca. 60 deltakerene om hva de trengte å vite mer om. Gjennom dette fikk hun til et bredt engasjement, og kunne bygge på med kunnskap og anbefalinger. Det er også tydelige at mange av våre medlemmer som kan mye selv om dette. Men om du er i tvil, så er hovedregelen for hjerte-lungeredding frekvens på 30 hjertekompresjoner og 2 innblåsinger. Alle anbefales å laste ned appen Norsk luftambulanse på mobiltelefonen, slik at den er klar den dagen du trenger det.

YAM (Youth Aware of Mental Health)
Prosjektkoordinator hos Mental Helse, Fredrik Nordanger Thorsen, ga en orientering om programmet. YAM, Youth Aware of Mental Health, er et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Programmet bygger på tung internasjonal forskning, utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, New York, USA. Det retter seg til ungdom mellom 13 og 17 år. Mental Helse utdanner egne instruktører. Når man besøker ungdomsskoler eller videregående skoler er det alltid to instruktører. De gir undervisning over 3uker på til sammen 5 timer. Elevenes egen refleksjon er svært viktig å få i gang. Det betyr mye at det er undervisere utenfra, som kan fremstå mer likeverdige enn skolens lærere i maktposisjon. Man får bl.a. lære om forskjeller på depresjon og det å være lei seg og nedfor, og også hva som tegn på selvmordstanker. De får utdelt et elevhefte som sier hvor man kan søke hjelp på tlf., chat og fremmøte. Opplegget er dokumentert å være selvmordsforebyggende. Dersom noen ønsker å ta instruktørkurs i YAM kan man melde det til Mental Helse via deres hjemmeside.

LEVE Agder
Jan Helge Yannis Messel er fylkesleder i LEVE Agder. Han har opplevd å miste sin bror i selvmord, og har selv forsøkt flere ganger å ta sitt eget liv.
Yannis vevde inn mye humor mens han fortalte om svært alvorlige hendelser. For et par måneder siden hadde han tatt VIVAT-kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset går over to dager og er et internasjonalt opplegg som gjør både vanlige folk og fagpersoner i stand til å handle når en møter personer som er selvmordsnære. Han selv hadde fått bruk for kurset for kort tid siden. Stor takk til en åpenhjertig foredragsholder!

Vivat-kurset vil bli satt opp som tilbud til MH -medlemmer i Agder etter nyttår.

Flere saker fra Mental Helse Agder