Foto av maleri: AM DYBO
Behovspyramiden bygd på mestring og erfaring
5. sep 2019 Mental Helse Agder

Informasjonsdag om Ex-In, et utdanningsprogram for erfaringsmedarbeidere.

Ex-In er forkortelsen for «Experienced involvement», et utdanningstilbud for brukerrepresentanter/ erfaringseksperter i Tyskland. Mandag 30.september fra kl. 10 – 16 tilbys informasjonsdag om EX-In på Undervisningssenteret på Sørlandet Sykehus Kristiansand.

Hovedforedragsholder er Tone Wibe Ruf, norsk Ex-In arbeider, bosatt i Tyskland. En likende opplæring planlegges i Norge og Dagfinn Bjørgen, Brukerstyrt senter, KBT, i Trondheim vil fortelle om den.

Målgruppene for informasjonsdagen vil være:
• Brukere/pårørende. Frivillige organisasjoner som benytter erfaringskompetanse.
• Tjenestesteder innen psykisk helse/rus (Spesialisthelsetjeneste og kommuner).
• Recovery-nettverket på Agder.
NAV

Påmeldingsfrist: 15.september.

Recovery-nettverket Agder, hvor blant annet ROM-AGDER og Mental Helse er deltakere, inviterer til Informasjonsdag om Ex-In 30.september 2019
Sted: Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus Kristiansand

Recovery-nettverk Agder har bl.a. som mål å bane vei for faste stillinger for erfaringskonsulenter. Arbeidsutvalget for nettverket har derfor sammen med fagrådgiver Martin Rafoss ved Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus tatt initiativ til en informasjonsdag om Ex-In.

Ex-In utdannelsen skal bl.a. gjøre deltakeren kjent med systemene de skal arbeide under og gjøre personen selv mer rustet til oppgavene og rollen. En liknende utdannelse for erfaringsmedarbeidere planlegges i regi av blant annet KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge.

Vi ønsker en diskusjon om dette undervisningsopplegget og praksisen kan omsettes på Agder og / eller i Norge.

Det vil bli servert lunsj. Si i fra om behov for spesiell kost og/eller allergier.

Gi oss også melding om hvilken workshop du ønsker å delta på. Gjerne 2 valg.
Påmelding til: meldepaakursMHAgder@gmail.com
Påmeldingsfrist 15.september.
Informasjonsdagen er gratis.

Kontaktpersoner:
Anne Marie Løland Jensen, ROM-Agder/ Mental Helse Agder tlf. 90204021
Martin Rafoss, KPH/SSHF tlf. 90993610 Martin.Rafoss@sshf.no

PROGRAM
Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Mandag 30.september 2019.

Kl. 1000-1200 Intro til dagen. (Martin og Tone)

• Aktuelle utfordringer og behov.
• Målet/visjoner
• Tone forteller hvordan Ex-In utdannelsen i Tyskland er bygd opp
• Tone intervjues om hvordan er det å jobbe som Ex-In i praksis

Kl. 1200-1300 Lunsj

Kl. 1300-1400
• Program for skolering av fagkonsulenter ved Dagfinn Bjørgen, daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Trondheim

Kl. 1400-1415 Pause

Kl. 1415-1500: Workshop
1. Erfaringsmedarbeider i praksis. Funksjonen, muligheter og begrensninger i organisasjonen.
2. Jobbe med seg selv- bli ekspert for seg selv/sitt eget liv og hva som førte til endring
3. Veiledning satt i system. Støtte. Kriseberedskap.
4. Innholdet i opplæringen, vurdering av egnethet. Avklaringer sammen med NAV.

Kl. 15-1515 Pause

Kl 1515-16 Oppsummering. (Kenneth Haugjord)
Organisering av videre arbeid.

Flere saker fra Mental Helse Agder