Skjermbilde 2020 02 10 kl. 22.12.54
10. feb 2020 Mental Helse Agder

Avlysning av årsmøte i Mental Helse Agder - 23.mars kl 18 i Lillesand

Årsmøtet i fylkeslaget Mental Helse Agder – Avlyses på grunn av smitterisikoen i Norge.
Lokallagene og delegatene vil varsles så snart det er mulig å gjennomføre årsmøtet. Det innkalles med minst to ukers varsel.
Sakslisten er fastsatt.

Delegatordning innført fra i år.
Delegater fra lokallagene velges I tillegg til fylkesstyret. Det vedtas en oppnevning av 2 delegater med vara i nummerert rekkefølge fra hvert lokallag som har fra 1-50 betalende medlemmer. Lokallag som har over 50 betalende medlemmer oppnevner 3 delegater med vara i nummeret rekkefølge. Delegatene velges på årsmøtene i lokallagene. Øvrige medlemmer kan delta på årsmøte og vil iht. vedtektene §20.2 ha tale- og forslagsrett.

ÅRSMØTE I MENTAL HELSE AGDER
TID OG STED: avventes pga Coronavirus-situasjonen
Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte delegater fra lokallagene.
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps
Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4 (innsendte saker)
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg – FOR fylkeslag:
• Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer.
Blant styrets medlemmer velges en studieleder.
• Valg av varamedlemmer i nummerert rekkefølge for ett år av gangen.
• I tillegg stilles en styreplass for representant fra Mental Helse Ungdom med personlig vara, med tale- og forslagsrett. Disse velges/oppnevnes
av Mental Helse Ungdom.
Styret velges normalt for to år, og det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert år.
• Valg av to vararepresentanter i nummerert rekkefølge til ledermøtet.
• Hvert annet år velges det to delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til landsmøtet.
• Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem(mer) i rekkefølge etter innstilling fra valgkomitéen. Valgkomitéen utfører sitt verv i
henhold til vedtatte retningslinjer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest fire uker før møtet, dvs. 24.februar.
Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet. Årsmøtepapirer publiseres på websiden til fylkeslaget, og deles ut på selve årsmøtet

Kristiansand 10.2.20
Styret i Mental Helse Agder

Flere saker fra Mental Helse Agder

Skjermbilde 2020 04 06 kl. 11.39.22
6. apr 2020 Agder

Tilgang til ZOOM

Her kan du lese om hvordan du kan bli med på ZOOM.
Dette gir oss mange nye muligheter – både i tiden med pandemien, men også fremover for å styrke fellesskapet og kontakten oss i mellom.

Lysbilde1
6. apr 2020 Agder

Kjøkkenprat er blitt NETTPRAT

Mental Helse Agder sammen med ROM-Agder tilbyr Kjøkkenprat på nett. Korona-epidemien har ført til at vi må tenke nye måter å nå ut til medlemmer og andre som ønsker å komme i kontakt med oss. I to uker har vi nå testet ut Kjøkkenpraten på nettplattformen Zoom. Den plattformen ansees å være fordelaktig å benytte, da man kan styre tilgangen vi a passord og/eller også lukke for nye deltakere når en samtale er i gang. Linken til å logge på Zoom blir lagt ut samme dag som arrangementet. Du finner den i kalenderen. Det er overraskende hvor mye fellesskap som kan oppleves med «bare» er skjermkontakt!

Illustrasjon fra Martin Rafoss foredrag 7.12.19.
22. des 2019 Agder

Julefagdag 2019: Recovery - Tidevannsmodellen som veiviser.

Lørdag 7.desember 2019 arrangerte i Mental Helse Agder julefagdagen slik det er blitt tradisjon å gjøre. Martin Rafoss, rådgiver i ledelsen ved Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF, snakket om temaet: Recovery – Tidevannsmodellen som veiviser. Vi fikk formidlet håp gjennom en mulig mer human psykisk helsetjeneste som tilfører mening og verdsettelse av folks liv.

Kjell Magne Bondevik under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 2019 i Lillesand
10. okt 2019 Agder

Gi Tid - kveld på Lillesand Ungdomskole

Kjell Magne Bondevik deltok på Verdensdagsarrangement i Lillesand. Han var åpen om sin depressiv reaksjonen høsten 1998. Opplevelsen og hjelpen han fikk har utviklet han til å bli tryggere og kunne gi seg selv tid til bl.a. å nyte måltider og rolig musikk.
Ordfører og kveldens konferansier, ArneThomassen, og pådriver for Gi-tid arrangement Ralf Corneliussen var enige: “Nå må mi holde trøkke oppe”!