Godt arbeidslag i Vennesla
Foto: Anne M L Jensen
19. apr 2020 Mental Helse Agder

MH-medlemmer i Vennesla stiller opp for hverandre.

Vi MÅTTE bare komme sammen og støtte hverandre!

Når mye måtte avstenges av arbeidstrening og aktivitet, så tok tre venndøler med engasjement i Mental Helse og Frivilligsentralen saken i egne hender. Bokstavelig talt. Arnstein trengte hjelp med huset, Roy var «superhandyman» med diverse fagbrev og Sandra var villigheten selv til å bistå en venn. Å sitte hjemme uvirksom nå, gjør ikke psyken god, sier de.

Koronaen har gitt MH-medlemmer i Vennesla ny adferd. De holder fremdeles Kjøkkenpratmøter i Røde-Kors huset, men avgrenser til 5 deltaker per møte.

Bestemmelsen fra myndighetene om at man blant annet må holde avstand og avgrense antallet som arbeider sammen, førte til at de fleste aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner måtte stenge ned. Frivilligsentralen i Vennesla organiserte vedhugger-lag, men Roy & Co fikk og en annen ide. De fant ut at likepersonhjelp også kan være å gjøre noe praktisk for andre. Arnstein hadde ikke fått gjort utvendig vedlikehold av huset på mange år. De to vennene hans Roy og Sandra ønsket å gi noe tilbake til en som ofte stiller opp for andre. Dermed satte de i gang med å skape kledning, skifte ut dårlige bord og male. Flere flater har også måtte gjennomgå høytrykkspyling. Enkelte dager kommer også andre og hjelper til. Det kan være en som henvises fra Nav, eller som har hørt et annet sted om det de holder på med.

Sandra er veldig fornøyd.
- Jeg trenger å kjenne at jeg mestrer oppgaver. Jeg håper bare jeg får lærer mer og mer. Dette er recovery-arbeid som gir håp og mening i ei tid som ellers er vanskelig!

Roy har investert i nytt stilas for å kunne utføre oppgaven. Han liker nye ideer og ser for seg at mer av dette kan gjøres også når koronaen har herjet fra seg.

Vennesla er en kommune med 14 000 innbyggere. Disse tre i arbeidslaget har ønske om å opprette eget lokallag for Mental Helse. Inntil videre hører de hjemme under “Kristiansand & Omegn”.

Fylkeslaget ønsker dem lykke til!

Flere saker fra Mental Helse Agder