Skjermbilde 2020 06 28 kl. 12.05.33
28. jun 2020 Mental Helse Agder

MH Agder avholdt årsmøte 2020

Årsmøtet i fylkeslaget Mental Helse Agder ble avholdt på Åros Feriesenter 5.juni kl 14- 1715
Det møtte 13 delegater fra lokallagene, 4 fra fylkesstyret og 16 observatører.
Dette var første året med delegatordning, og vi erfarte at det var en god ordning. Enkelte av lokallagene hadde forberedt seg i egne styrer på saker som skulle behandles. Dette er flott og fylkeslaget håper en slik praksis vil fortsette.

nullDet nye styret består av:

Anne Marie Løland Jensen, Kristiansand Leder 1 år
Elisabeth I E Lauvrak, Arendal Nestleder/studieleder 2 år
Parvin Adeli, Kristiansand Kasserer 1 år.
Jan Olaf Narvesen, Arendal Styremedlem 2 år
Thomas Skjeggedal, Arendal styremedlem 2 år
Henrik Valentin, Birkenes styremedlem 2 år
May Britt Holte, Lindesnes styremedlem 1 år.
Ali Refael Xas, Kristiansand 1.vara 1 år

Repr. Mental Helse Ungdom: Jan Alexen vara for han meldes senere.

Følgende Handlingsplan for 2020 ble vedtatt:

Organisasjonsbygging.

Mental Helse Agder skal fortsette byggingen av en felles organisasjon og felles kultur. For å oppnå dette vil vi gjøre:

Tiltak:

 • Delta i sosial samling i juni på Åros feriesenter
 • Tilsette sekretær dersom økonomisituasjonen tillater det
 • Opprette tur- og velferdskomitè
 • Tilby julemiddag m/ foredrag for lokallagslederne
 • Arrangere samlinger for lokallagsledere / registreres som kurs
 • Arrangere årsmøte innen utgangen av april 2021

Synliggjøring og påvirkning
Mental Helse Agder skal være synlig i media og påvirke politikere og helsemyndigheter til å fatte beslutninger for økt forebygging og et bedre sømløst helsetilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Tiltak:

 • Delta i temamøter om sentrale spørsmål i forhold til psykisk helse og rus.
 • Være aktive som brukermedvirkere til å påvirke politikere og helsemyndigheter
 • Være aktive i prosjektet «Den Blå Hesten»
 • Samarbeide med lokallagene i Mental Helse, med Mental Helse Ungdom og ROM-Agder
 • Ha informativ og oppdatert hjemmeside under www.mentalhelse.no og på facebook.

Kompetanseheving
Mental Helse Agder må satse på å rekruttere og utvikle tillitsvalgte og likepersoner som kan påta seg oppgaver innen fylkeslag, lokallag og som brukerrepresentanter til ulike råd og utvalg.

Tiltak:
Mental Helse Agder vil samarbeide med lokallagene om kurs og opplæring i:

 • Kurs og oppfølging I AlphaReg
 • Konflikthåndtering
 • Organisasjonsdrift
 • Likepersonarbeid og brukermedvirkning
 • Politisk påvirkning
 • Samarbeid med ROM-Agder i utvikling av recovery-skole og erfaringsmedarbeidere
 • Delta i opplæring av Kjøkkenpratledere lokalt og nasjonalt

I vedlegget her finner du protokollen fra årsmøtet.
nb! I protokollen er det en feil om hvem som leder valgkomiteen. Det skal være Haakon Steen, ikke Grethe Bygland. Feilen vil rettes opp etter sommeren.

Flere saker fra Mental Helse Agder