Nybygg ps
5. jul 2020 Mental Helse Agder

Din brukermedvirkning er viktig!

Arbeidet på Egsjordene i Kristiansand startet våren 2020. Her vil det nye psykisk helse-bygget komme. Det er planlagt å stå ferdig våren 2023.

Bygget skal inneholde 70 sengerom med 70 døgnbehandlingsplasser for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). I tillegg skal det huse 10 sengerom for Ungdomsklinikken (ABUP).

Det er godt med et nytt bygg, men også en litt trist melding for de som er glad i Kjærlighetsstien, som skal bygges om til beredskapsvei. Beredskapsveien er dimensjonert for blant annet brannbiler, busser og tungtransport som et alternativ dersom hovedveien opp til sykehuset skulle skli ut som følge av kvikkleire. Turstien holdes stengt fram til over sommeren som følge av oppgraderingen.

En hyggelig sak med miljøperspektiv er at den gode matjorda som finnes her flyttes til en gård i Vågsby.

Du kan lese mer om hele prosjektet her

Din medvirkning er viktig!

Har du innspill eller spørsmål? Send oss en mail.

Borghild Spiten Mathisen – pårørendeperspektivet
Ida-Mari Nordhaug – pasientperspektivet (barn/unge)
Bente S. Andersen – pasientperspektivet

Flere saker fra Mental Helse Agder