Venn1 2
- Vi opplever det vi gjør som veldig meningsfylt. Ofte får vi tilbakemeldinger fra elever som sier de har fått hjelp og håp i forhold til akkurat det de selv sliter med. Det er flott å være tilbake på Songdalen Ungdomsskole, sier Venn1-instruktørene Benjamin Goksøyr (t.v) og Veronica Pedersen.
28. sep 2020 Mental Helse Agder

Venn1 på besøk i Kristiansand

For andre året på rad var Venn1 på plass under «livsmestringsuken» på Songdalen Ungdomsskole i Kristiansand.

Songdalen Ungdomsskole i Kristiansand har i flere år hatt en hel uke i september med fokus på psykisk helse. I år ble navnet endret fra «psykisk uke» til «livsmestringsuke» fordi lærerne ønsket en positiv vinkling på temaet. Den vanlige timeplanen ble oppløst, og elevene fikk oppleve mange ulike temaer og aktiviteter knyttet opp mot psykisk helse. Alle klasser fikk besøk av både eksterne og interne foredragsholdere. Noen delte åpenhjertig fra eget liv, og andre underviste fra et faglig perspektiv. Skolen beholdt flere av de aktivitetspregede timene som kroppsøving, mat/helse, kunst/håndverk og musikk.

Venn1 er en viktig del av «livsmestringsuken»

Alle elever i niende klasse fikk besøk av Venn1 fra Mental Helse. Venn1 er et forbyggende undervisningsprogram i psykisk helse for ungdom og videregående elever. Venn1-instruktørene delte personlige fortellinger fra eget liv og ga elevene mange gode råd i forhold til egen, og andres psykiske helse. Elevene ble også utfordret til å reflektere over hvordan de påvirket hverandre, både på gode og dårlige måter.

Erfarne instruktører

I 2019 har Venn1-instruktørene holdt undervisning for ca. 3500 elever på ungdom og videregående skoler over hele landet. For dem er det viktig med dialog med skolene på forhånd, slik at de kan justere opplegget sitt i forhold til aktuelle ting som har skjedd på skolene, eller om det er enkeltelever med spesielle utfordringer. Dette er fordi de vet at det de forteller kan berøre elevene. Nettopp derfor er det også viktig at kontaktlærer/ansvarlig lærer er tilstede i alle timene. Men samtidig understreker de at hovedvekten i Venn1 ligger på mestringsstrategier for å få og beholde en god psykisk helse.

Fornøyde lærere

Vi lærere opplever at Venn1 er et godt kvalitetssikret undervisningsprogram som gjennomføres av godt skolerte og erfarne instruktører. Elevene aktiviseres og budskapet formidles på elevenes premisser. Erfaringsforedragene om egen ungdomstid gjør sterkt inntrykk på elevene. Undervisningsprogrammet Venn1 er noe vi anbefaler andre skoler å benytte seg av, sier Erlend Waade, lærer Songdalen Ungdomsskole.

Flere saker fra Mental Helse Agder