9+fpt92psmw2+vti6pvekw
Muna i kontakt med Likemannshjelperne Arnstein og Roy i Vennesla.
10. nov 2020 Mental Helse Agder

Likepersonhjelpen i Vennesla

Roy Halland og Arnstein Jeppetøl startet for ca. ett år siden opp Likemannshjelpen i Vennesla. De bistår personer med søknader, klager eller kontakt med offentlig myndighet. Mental Helse Kristiansand & Omegn hjalp de i gang med kjøp av PC, og Frivilligsentralen i Vennesla er samarbeidspart som tilbyr lån av lokaler.

Med bakgrunn i egen erfaring startet Roy og Arnstein opp arbeidet med å hjelpe folk. De to utfyller hverandre og gir ikke så lett opp.
De har bl.a. hjulpet å søke startlån til egen bolig, kontaktet NAV i saker som er vanskelig å forstå eller hjelper med flytting.
Den som vil ha hjelp må sende en melding via kontaktskjema som finnes på Vennesla frivilligsentral`s hjemmeside. De har foreløpig åpent kun onsdager fra kl 15. De setter opp timeavtale og ordner med fullmakter for aktuelle tiltak. Hjelpen gis til personer i Agder og den er gratis.

De håper ordningen kan utvikles og at flere kan ta del som likepersoner. Ta kontakt med fylkesleder Anne Marie Løland om du ønsker å delta i dette.

Flere saker fra Mental Helse Agder