Kunnskap
4. des 2019 Mental Helse Kristiansand & Omegn

Nytt studie: Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen.

Det starter opp et nytt studie i mars 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rom Agder, Alarm, NORCE og UiA. Aktuelt både for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Det starter opp et nytt studie i mars 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rom Agder, Alarm, NORCE og UiA. Aktuelt både for fagpersoner og brukerrepresentanter.

https://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-911-1

Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen – temanettverk
SV-911-1
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.
Anbefalte forkunnskaper
Metodekunnskap på bachelornivå
Læringsutbytte
Etter å ha fullført dette emnet vil studentene:
kunne initiere og drive utviklingsarbeid på eget arbeidssted
ha kunnskap om ulike metodiske tilnærminger og ulike kunnskapsformer
kunne systematisere og formidle erfaringskunnskap basert på praktikerforskning
ha kunnskap om læring i organisasjoner
ha utdypende kjennskap til utvikling av ett bestemt tematisk område på arbeidsplassen
Innhold
Tematisk er emnet to-delt. Del 1 utgjør ca sju studiepoeng og er knyttet til tema i utviklingsarbeid i tjenesteutøvelse på arbeidsplassen. Del 2 er knyttet til området som utviklingsarbeidet rettes mot. Tema kan variere fra år til år.
Fellestema, som inngår i del 1, er hvordan en planlegger og etablerer ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål. Det skal arbeides med spørsmål knyttet til fagutvikling, praktikerforskning og aksjonsforskning, og hvordan en innhenter erfaringer med utgangspunkt i praksis på en systematisk måte. Videre skal det i emnet arbeides med læring i organisasjoner og hvordan ny kunnskap kan integreres og få betydning for praksis.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Lærerledet veiledning på hvert prosjekt, undervisning og seminar.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Muntlig framlegg av utviklingsprosjektet må godkjennes som bestått før studenten kan gå opp til eksamen.
Eksamen
Skriftlig rapport fra utviklingsprosjektet leveres enten individuelt eller i gruppe på maks fire personer. Prosjektrapporten skal være på 12-20 sider. Min. 12 sider for individuell rapport og maks. 20 sider for grupperapport. Det gis gradert karakter. I tillegg skal det være en individuell muntlig eksamen som kan justere karakteren.
Studentevaluering
Studentevaluering gjennomføres i slutten av semesteret og i form av utfylling av et elektronisk spørreskjema i Canvas.
Tilgang for privatister
Nei.
Annen informasjon
Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap
Kontaktperson:
Julie Pihlmann. Tlf: 38 14 23 73. E-post: julie.pihlmann@uia.no
Sigrid Nordstoga. Tlf. 28 14 17 25. E-post; Sigrid.nordstoga@uia.no

Søknadsfrist: 15. februar 2020

Send inn din søknad via denne lenken: https://uia.pameldingssystem.no/sv-911
Dersom du skal avlegge eksamen må du dokumentere utdanningsnivå. En eksamen på bachelornivå krever generell studiekompetanse, masternivå krever bachelorgrad.

Faglige kontaktpersoner:

Trond Stalsberg Mydland 48 01 05 49 trmy@norceresearch.no

Jan Ivar Ekberg 47 48 35 79 janivar@a-larm.no

Mette Fløystad Kvammen 38 14 17 19 mette.f.kvammen@uia.no

Flere saker fra Mental Helse Kristiansand & Omegn