Innkalling 3
14. mar 2022 Mental Helse Vestfold og Telemark

Innkalling til årsmøte 2022 i Mental Helse Vestfold og Telemark

INNKALLING TIL ÅRSMØTE MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK

TID OG STED: 30.04.2022 Kl. 13.00, Solvangsenteret, Rosenvoldsgate 30A, Sandefjord

SAKSLISTE
SAK 1: Åpning/Konstituering
• Navnefortegnelse over fremmøtte delegater
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• Fastsettelse av forretningsorden
• Valg av to protokollunderskrivere
• Valg av tellekorps
SAK 2: Årsmelding for årsmøteperioden
SAK 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
SAK 4: Fastsettelse av honorar/godtgjørelse for styret
SAK 5: Saker foreslått etter § 18.4
SAK 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
SAK 7: Budsjett for inneværende kalenderår
SAK 8: Valg av:
• Nestleder
• 2 Styremedlemmer
• 4 varamedlemmer

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt fylkeslaget innen 4 uker før årsmøtet.
Påmelding med valgte delegater fra lokallaget til vestfoldogtelemark@mentalhelse.no

Flere saker fra Mental Helse Vestfold og Telemark