Aeresmedlem2022
28. nov 2022 Mental Helse Vestfold og Telemark

Per Bentsen tildeles Mental Helses æresmedlemskap

Per Bentsen

Tildeles Mental Helses høyeste hedersbevis Æresmedlemskap, for sin unike innsats for organisasjonen i en årrekke. Han har sittet i flere verv sentralt, og på fylkes- og lokallagsnivå. Han var grunnleggeren av Mental Helse Vestfold, og lokallaget Horten og har bidro til at Mental Helse ble inkludert i flere offentlige organer og råd.

Bentsen var en pådriver for å sette psykisk helse på dagsorden, ved å jobbe for mindre stigma og større åpenhet om psykiske helseutfordringer.

Han har hatt et oppriktig engasjement som har inspirerer andre til å gjøre en ekstra innsats for Mental Helse.

Fylkesleder for Mental Helse Vestfold og Telemark, Ellen Bente Holtungen, mottok æresmedlemsskapet på vegne av familien på landsmøtet 2022

Flere saker fra Mental Helse Vestfold og Telemark