null
22. apr 2019 Mental Helse Vestfold

Årsberetning 2019

Årsberetning for Mental Helse Vestfold
Perioden april 2018 – april 2019

Årsberetning for Mental Helse Vestfold
Perioden april 2018 – april 2019

Styret sammensetning i årsmøteperioden:
Leder: Mette Gropen Halvorsen
Nestleder: Ellen Bente Holdtungen
Kasserer: Birgitt Skoglund
Styremedlem: Inger Jensen
Styremedlem/Sekretær: Gustav Løvenhjelm
1. varamedlem: Elsa Adler
2. varamedlem: Hans Einar Eliassen
3. varamedlem: Ingunn Langsrud
4. varamedlem: Roger Jensen
Ungdomsrepresentant: John Allan Rostad

Valgkomiteen: Kjetil Halvorsen (leder), Brit Wenche Carlsen, Anne Johansen og varamedlem Sidsel Rist.

Delegater til Landsmøte:
Delegat: Ellen Bente Holdtungen
Delegat: Birgitt Skoglund
1 vararepresentant: Inger Jensen
2 vararepresentant: Gustav Løvenhjelm

Revisor: KPMG-Sandefjord

Styret ordinære aktiviteter:
Det har vært avhold 11 styremøter. Det er blitt behandlet 118 saker.

Lokallag:
I fylket er det 5 aktive lokallag, noen lokallag omfatter flere kommuner mens Sandefjord har 2 lokallag. Lokallagene som er i aktivitet er: (Mental Helse Sande og Svelvik, Mental Helse Holmestrand og Hof) nå nylig slått sammen til Mental Helse Holmestrand, Mental Helse Horten, Mental Helse Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke, Mental Helse Andebu og Mental Helse Sandefjord. To lokallag, Mental Helse Re og Mental Helse Larvik, har dessverre ikke noe valgt styre på nuværende tidspunkt.

Kurs og opplæring:
Kurs for brukerrepresentanter i Asker den 20-21. oktober 2018.
- Hvordan bli en god brukerrepresentant.
Fylkesstyre har hatt to fylkesstyresamlinger. Et i Tønsberg 2-3. juni 2018 og et i Sandefjord 12-13. januar 2019.

Mette Gropen Halvorsen og Gustav Løvenhjelm var på kurs om søknad for midler fra Helse Sør-Øst den 1. november 2018 i Skien.

Fylkesstyre hadde et dagskurs i Drammen den 26. september på kontoret til
organisasjonsrådgiver Barbro Aas. Tema: Styre i arbeid. Kurset ble avsluttet i Andebu den 26. november 2018.

Mette Gropen Halvorsen, Ellen Bente Holdtungen og Gustav Løvenhjelm var på konferanse for pakkeforløp i Vestfold på sykehuset i Tønsberg den 07.12.18.

Ellen Bente Holdtungen har deltatt på FFO-Kurs i Kongsberg.

Mette Gropen Halvorsen har deltatt på pakkeforløpet i Vestfold fra Helse Sør-Øst.

Mette Gropen Halvorsen og Ellen Bente Holdtungen var på konferanse i Skien om pårørende.

Ellen Bente Holdtungen var med kontrollkommisjonen på det årlige landsarrangementet som i 2018 var i Tromsø.

Ellen Bente Holdtungen deltok på ettermiddags seminar i Tønsberg i forbindelse med psykiatri.

Organisasjonsutvikling/Aktiviteter:
Mette Gropen Halvorsen har deltatt på ledermøtene som har vært arrangert.
Mette Gropen Halvorsen og Ellen Bente Holdtungen har deltatt på regionalsamlinger.

Mental Helse var på årsmøte for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestfold i februar 2019.

Kjetil Halvorsen sitter i styret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestfold.
Ellen Husby er varamedlem i styret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestfold.

Ellen Bente Holdtungen er leder i valgkomiteen til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestfold.

Brukerrepresentant:
Kontrollkommisjonen i Vestfold DPS og BUPA: Medlem Solfrid Fevang, personlig varamedlem Kjetil Halvorsen for 4 år fra 01.01.19. Kjetil Halvorsen erstattet Mette Gropen Halvorsen.

Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF – PFA: Medlem Ellen Bente Holtungen, personlig varamedlem Gustav Løvenhjelm for 4 år fra 01.01.19. Gustav Løvenhjelm erstattet Birgitt Skoglund.

Mental Helse Vestfold v/ Ellen Bente Holdtungen ble innvalgt i S.I.V brukerutvalget høsten 2017 for 2 år.

Ingunn Langsrud er brukerrepresentant i Distrikts Psykiatriske Senter i Vestfold sin brukerbank.

Mette Gropen Halvorsen er brukerrepresentant i et prosjekt i Svelvik kommune, til å bedre tjenester og tilbud til brukerne.

Økonomi:
Økonomien i fylkeslaget er stabil. Vi mottar driftstøtte fra Helse Sørøst og vi får vår andel av medlemskontingenten. Fylkeslaget er registrert i frivilligregisteret og er mottaker av grasrotmidler. Momskompensasjon og velferdsmidler forvaltes og overføres fra Mental Helse sentralt.
Mental Helse Vestfold satt ned en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene til å skaffe midler til aktiviteter.

Mette Gropen Halvorsen Ellen Bente Holdtungen
Leder Nestleder

Birgitt Skoglund Inger Jensen
Kasserer Styremedlem

Gustav Løvenhjelm
Styremedlem/Sekretær

Flere saker fra Mental Helse Vestfold