16. feb 2022 Mental Helse Andebu

Årsmøte 2022

Årsmøtet i Mental Helse Andebu 2022 blir avholdt 22 februar 2022 kl 18.00 på Herredshuset i Andebu

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av tellekorps på 2 personer
 • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av årsmelding for 2021
 • Godkjenning av årsregnskap for 2021
 • Innkomne forslag
 • Godkjenning av styrehonorar
 • Handlingsplan 2022
 • Godkjenning av budsjett for 2022
 • Valg

Medlemmer som har betalt kontigent for 2022 har tale og stemmerett på årsmøtet.

Flere saker fra Mental Helse Andebu