29. jan 2020 Mental Helse Holmestrand

Årsmøte holdes på Rivelsrudhuset

Årsmøte blir avholdt på Rivelsrudhuset i Sande 26. februar kl. 1800

Årsmøtet er høyeste myndighet i lokallaget. Det er ordinære årsmøtesaker som står på sakslista, men dersom du har saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet må de sendes styret. Les innkallingen til årsmøte her.