Arno smit skj7zsyluao unsplash
7. mai 2021 Mental Helse Sandefjord

Innkalling til årsmøte 2021

Det er med glede å kunne kalle inn til årsmøte i Mental Helse Sandefjord.

Dato: 8. juni klokken 18:00
Sted: Forsmannsenteret, Sandefjord

Alle medlemmer av lokallaget kan delta med tale-, forslags og stemmerett. Se ellers Mental Helses vedtekter §25-27 for mer informasjon.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styre i hende senest to uker før møtet.
I etterkant av møte samles vi for et mer uformelt og hyggelig medlemstreff. Vel møtt!

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøte.
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Fastsettelse av handlingsplan 2021
5. Fastsettelse av budsjett for inneværende år
6. Innkommende saker.
7. Valg

Velkommen.

Flere saker fra Mental Helse Sandefjord