Inkalling årsmøte 1
1. feb 2022 Mental Helse Sandefjord

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøtet i Mental Helse Sandefjord 2022
Tirsdag 1. mars 2022 Klokka 18:30
Sted: Forsmannsenteret (Dronningensgate 24)

Så er det tid for årsmøte i Mental Helse Sandefjord.
Fristen er etter vedtektenes § 25.2 innen utgangen av februar måned. På grunn av sykdom er Mental Helse Sandefjord etter søknad innvilget utsettelse med inntil 1-en måned av Mental Helse Vestfold og Telemark (Fylkesstyret).
Håper flest mulig har anledning til å komme.

Saksliste etter vedtektenes §§ 25, 26 og 27.

Sak 1 / Formaliteter:
- Åpning/konstituering.
- Navnefortegnelse over fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Valg av møteleder.
- Valg av sekretær.
- Fastsettelse av forretningsorden.
- Valg av to protokollunderskrivere.
- Valg av tellekorps.
Sak 2: Årsberetning 2021.
Sak 3: Revidert regnskap for 2021.
Sak 4: Handlingsplan for 2022.
Sak 5: Fastsettelse av utgiftsdekning for styre.
Sak 6: Innkommende saker.
Sak 7: Budsjett for 2022.
Sak 8: Valg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 15. februar 2022 og kan sendes til:
e-post: sandefjord@mentalhelse.no
eller:
Mental Helse Sandefjord, c/o Gustav Løvenhjelm – Huslyveien 1 C – 3159 MELSOMVIK.

På grunn av sykdom er ikke øvrige årsmøtepapirer scannet, men kan fås ved henvendelse til styre ved leder..

For å ha stemmerett, forslagsrett og være valgbar på årsmøte må årsavgift for 2022 være betalt.

Det vil bli bevertning etter årsmøtet, (ved allergi gi beskjed senest 1 uke i forveien).

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen
For styre i Mental Helse Sandefjord
Gustav Løvenhjelm
Leder

Flere saker fra Mental Helse Sandefjord