Inkalling årsmøte 2023
21. nov 2022 Mental Helse Sandefjord

Årsmøte 2023

Årsmøte i Mental Helse Sandefjord onsdag 22. februar 2023. Klokka 18:00.

Det innkalles til årsmøte i Mental Helse Sandefjord
onsdag 22. februar 2023. Klokka 18:00.
Sted: Sandefjord Frivilligsentral, Stockfleths gate 8 i Sandefjord.

Saksliste etter vedtektenes §§ 25, 26 og 27.

Sak 1 / Formaliteter:
- Åpning/konstituering.
- Navnefortegnelse over fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Valg av møteleder.
- Valg av sekretær.
- Fastsettelse av forretningsorden.
- Valg av to protokollunderskrivere.
- Valg av tellekorps.

Sak 2: Årsberetning 2022.

Sak 3: Revidert regnskap for 2022.

Sak 4: Honorarer.

Sak 5: Innkommende saker.

Sak 6: Handlingsplan for 2023.

Sak 7: Budsjett for 2023.

Sak 8: Valg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 8. februar 2023 og kan sendes til: e-post: sandefjord@mentalhelse.no
eller:
Mental Helse Sandefjord, c/o Gustav Løvenhjelm – Huslyveien 1 C – 3159 MELSOMVIK.

Regnskap, årsberetning og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Mental Helse Sandefjord sine hjemmesider fra 8. februar 2023. Årsmøte papirene kan også fås ved henvendelse til styre på til overnevnte adresser.

For å ha stemmerett, forslagsrett og være valgbar på årsmøte må årsavgift for 2023 være betalt.

Enkel bevertning!

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen
Styre i Mental Helse Sandefjord

Flere saker fra Mental Helse Sandefjord