Tønsberg kommune logo liggende sort
17. aug 2021 Mental Helse Tønsberg

Endringer og muligheter – mestringskurs for aldersgruppen ca. 60-75 år

Livet består av ulike aldersfaser med hver sin utfordringer. Er du forberedt?
Kurset er ikke rettet mot sykdom men mot endringer og muligheter.

Mestringskursert gir deg verktøy i møte med disse utfordringene. I tillegg får du kunnskap og erfaring som styrker motivasjonen til å ta gode valg som er med på å endre levevaner i helsefremmende retning. Mestringskurset legger til rette for nettverksbygging gjennom deltakelse på aktiviteter. Målet er flere gode leveår.

Mestringskurset går over 6 uker med 12 samlinger. Kurset inneholder temaundervisning, erfaringsdeling og tilrettelegger for felles erfaringer gjennom deltakelse på ulike aktiviteter og kulturelle arenaer.

Kursleder: psykolog Tone Hansen. Påmelding innen 25. august til lærings -og mestringskoordinator Hilde Trandokken 959 90 330. Kurset er gratis, og inkluderer lunsj mandager. Kurset er for innbyggere i Tønsberg kommune i aldersgruppen ca. 60 -75 år.

Flere saker fra Mental Helse Tønsberg