Capture
14. mar 2020 Mental Helse Tønsberg

Medlemsbrev våren 2020

Kjære medlem!
I en vanskelig tid vil vi ønske deg og dine alt godt og minne om vår hjelpetelefon og andre
tjenester som du finner hos Mental Helse. Dette brevet sendes elektronisk og legges ut her som en lokallagsnyhet, og vi forsøker å nå
medlemmer på telefonen som ikke har mail. Vær så snill å viderebringe informasjon, hvis du
kjenner medlemmer som ikke har eller bruker mail.

I en tid da mye er i endring har lokallaget skiftet navn. Navnet er kort og lett å huske: Mental
Helse Tønsberg. Vi gjør laget mer synlig i arbeidet med opplysning om psykisk helse, og i
”kampen” om økonomiske midler fra stiftelser, fonds og det private næringsliv. I vårt lag har
vi medlemmer fra mange kommuner lokalt, men også spredt over landet. Det som gjør
lokallaget vårt godt, er hvordan vi tar vare på hverandre og driver saken vår fremover.
Styret er i gang med planleggingen av et nytt år, og vi har søkt Sparebankstiftelsen og fått
10.000 i gave til vårt kinoprosjekt ”Sammen på kino, ut av ensomheten”. Laget har kjøpt inn
gavekort hos Kilden Kino ( og andre SF-kinoer). Billettene er til våre medlemmer. Du kan få
billett på treffet, eller ved å kontakte Nina Bugge (90068231) i Tønsberg. Billetten må
hentes, vi sender den ikke i posten.
Også i år planlegger vi turer. Nytt av året er at egenandelen må betales ved påmelding, via
bank eller vipps. Vi har opplevd at medlemmer melder seg på, for deretter ikke å betale
egenandel når turen/aktivteten starter.
Grunnet Korona-pandemien er treffet i april avlyst, så vi ses i mai. Styrets arbeid vil også bli
påvirket av pandemien og tur planlagt i juni, vil kunne bli utsatt til høsten. Du er velkommen
til treff den 5. mai på vårt vanlige treffsted. (Færder Frivilligsentral, avdeling Nøtterøy)
Takk for din grasrotstøtte! Stadig flere setter lokallaget Tønsberg som grasrotmottaker!
Nummeret er 982851602.
Med vennlig hilsen styret i lokallaget
Nina, Rolf, Christin, Peter, Arnstein, Bjørg Helga og Tove
Vippsnummeret er: 523 455

Flere saker fra Mental Helse Tønsberg