Nevlunghavn
9. des 2020 Mental Helse Tønsberg

Artikkel om MH-Tønsberg i "Sinn og Samfunn 4-2018"

Artikkelen forteller litt om hva vi driver med til daglig.
Vi har byttet navn siden den gang, men er like aktive som før.
Selv i disse Korona-tider!

Lokallagstreffene holdes den første tirsdagen i hver måned på Frivilligsentralen på Nøtterøy. Det er Færder kommune som stiller den gamle rederboligen til disposisjon, helt gratis.
- Det er et nydelig møtested, hvor vi trives godt. Vi er utrolig glade for det gode samarbeidet med Elisabeth, lederen av Frivilligsentralen.
Medlemmene tar buss eller de samkjører så langt råd er. På treffene står det alltid en til to fra styret i døra og ønsker hver enkelt velkommen.
- De sier hei, håndhilser på dem som ønsker det, og deler gjerne ut klemmer, alt etter hva medlemmene våre er komfortable med, opplyser Nina. For nye medlemmer er det lagt opp til en fadderordning, slik at de blir godt ivaretatt fra første stund.

FOREDRAG OG ETIKK Treffene starter kl.18.30 og er åpne for alle. Utover det å samles for en hyggelig prat, står foredrag på programmet, sammen med sang og historiefortelling.
- Vi har blant annet tatt opp tema som ledsagerbevis og individuell plan, psykisk helse og kosthold samt førstehjelpskurs. Og planting i balkongkasser; Nina roser Gjennestad Gartneri som har bidratt både med blomsterkasser, lecakuler, jord og planter. Et par interessert-i-blomster- medlemmer danderer blomsterkassene, og forteller hva de øvrige medlemmene bør være oppmerksomme på når det gjelder sommerblomster. Deretter blir kassene loddet ut. Treffene avsluttes med felles kveldsmat.
- Da serverer vi godt brød med pålegg. Det er styret som lager i stand buffeten, og maten er gratis. Men først er det håndvask. Det har vi innført, for god håndhygiene er viktig. Og vi har egen pumpemann som håndterer dispenseren med desinfeksjonsmiddelet!

SAMARBEID Nina forteller at hun som leder også samarbeider med andre lokallagsledere. De møtes hvert kvartal for å hjelpe og støtte hverandre.
- Det kan være at vi for eksempel diskuterer hvordan ta tak i eventuelle konflikter som måtte oppstå i styret og ellers. Hvordan møte folk, god kommunikasjon samt taushetsplikt. Lokallagets styre jobber systematisk med etikk på møtene, og etikk-kortstokken fra Mental Helse er jevnlig i bruk. Styremedlemmene opplever at det gir en refleksjon over problemstillinger som kan komme i styret eller på treffene, og en trygghet til å håndtere mulige utfordringer.
- Vi prøver å gjøre hverandre bedre. Og jeg sitter i et styre som er opptatt av å gi medlemmene best mulig service, konstaterer Nina.

KINOGRUPPE OG VAFFELSTUE
Av aktiviteter har lokallaget nylig startet opp med en kinogruppe i Tønsberg. Medlemmer i laget går gratis, og har du ledsagerbevis, så gir det rett til at ledsageren også går inn gratis. Brygga Kino er lokallagets samarbeidspartner, og type film, dag og tidspunkt, velger den enkelte selv.
- Facebookgruppa vår gir mulighet til å gjøre avtale med andre, eller en kan avtale på samme måte som vi gjorde før de digitale hjelpemidlene kom. En dagstur, tilrettelagt for funksjonshemmede, er også blitt gjennomført. Da var idylliske Gurvika i Nevlunghavn utenfor Larvik målet. Der er det bade- og turmuligheter og Vaffelstua var base gjennom dagen. Neste tur er planlagt sent i oktober.
- Det er alltid et par stykker fra styret med på utfluktene, og noen fra styret er igjen på basen. Da har vi en liten beredskapsplan om noe skulle inntreffe, nemlig Stiftelsen Norsk Luftambulanses gratis nød-app Hjelp 113-GPS.
Når det gjelder ytterligere fysisk aktivitet er det mange av medlemmene som er flinke til å benytte aktivitetshusene Kuben i Stokke og Sidebygningen i Tønsberg.

MARKERINGER Den 22. september skal Pårørendedagen markeres på stand i Tønsberg. Så står Verdensdagen for psykisk helse for tur.
- Vi er for første gang representert i arbeidsgruppa til Tønsberg kommune, og vi deltar i deres arrangement på dagen. Stand og foredrag blir det også i Stokke, i et godt samarbeid med representanter fra Sandefjord kommune. I fjor hadde også lokallaget stand flere steder.
- De var veldig bra besøkt, og vi fristet med vafler og saft. Trikset er å få folk til å nærme seg, for deretter å få dem i snakk med oss.
I tillegg var det foredrag på Bygdetunet i Stokke.
- Det var mannen min og jeg som holdt foredrag om båtbygging og en toårig seiltur vi hadde til Karibia. Vi vinklet innholdet opp mot temaet VD hadde i fjor: Noe å glede seg til – en meningsfull hverdag. I år er det Vær raus som er aktuelt, det siste temaet som hører inn under treårstematikken identitet og tilhørighet, avslutter Nina Holhjem Bugge.

Flere saker fra Mental Helse Tønsberg